Azyl Żory

Azyl dla Bezpańskich psów w Żorach.

W azylu mogą znajdować się:

 -psy bezdomne podejrzane o wściekliznę,

 -psy, które zostały zranione w wyniku zdarzeń nagłych, nie będące aktualnie pod opieką właściciela,

 -psy, które pokąsały ludzi, a w chwili zdarzenia znajdowały się bez opieki właściciela,

 

Podmiotami upoważnionymi do kierowania psów na pobyt w azylu są:

 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta,

 Komenda Miejska Policji w Żorach,

 Miejski Ośrodek Dyspozycyjny,

 Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach.

Wszystkie zwierzęta znajdujące się w azylu są pod stała opieką weterynaryjną.

Dla właścicieli psów, którzy chcieliby czasowo zlecić opiekę nad swoimi zwierzętami, azyl prowadzi taką usługę, związaną z odpłatnym, czasowym pobytem psa – tzw. działalność hotelową. Istnieje możliwość pozostawienia swojej suchej karmy na czas pobytu zwierzęcia, wówczas koszt jest mniejszy.

W azylu można dokonać adopcji psa. Zwierzę zostaje zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a jego nowy właściciel otrzymuje imienną książeczkę zdrowia psa.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 443/XXXV/2001 z dnia 22.02.2001 r. każdy pies powinien posiadać wszczepiony trwały znacznik elektroniczny. Znacznik umożliwia identyfikację zwierzęcia w wielu przypadkach, w tym również po odnalezieniu psa zagubionego.

Istnieje możliwość odpłatnego przekazania psa do azylu w przypadku, gdy właściciel zwierzęcia z przyczyn losowych nie może dalej sprawować nad nim opieki.

Wszystkie bezdomne psy znajdujące się w azylu, które nie zostały adoptowane, po odbytej kwarantannie, są przewożone do schroniska na pobyt stały.